Обемни отстъпки за нискобюджетна реклама


в сила от 01.01.2020

Обем отстъпка (%)
1 000 3
2 000 5
3 000 7
4 000 9
6 000 12
8 000 15
10 000 18
14 000 21
18 000 24
22 000 28
26 000 32
30 000 36
34 000 40
38 000 44
42 000 48
  • Обемна отстъпка се дава за натрупан брутен рекламен обем (без ДДС) през календарната година.
  • Обемната отстъпка важи само за ниско бюджетен инвентар на Mail.bg, посочен в тази ценова листа.
  • Отстъпките за ниско бюджетен инвентар не могат да бъдат ползвани на агенционен принцип [за повече от един клиент].
  • Неустойки при неизпълнение на годишен договор за гарантиран обем: надвзетата отстъпка и 5% от неизпълнената брутна сума.
  • Отстъпка за помесечно плащане на сумата по договора: 5%. Сумира се към обемната отстъпка.