mail.bg


Рекламни тарифи за mail.bg

в сила от 01.01.2020


Стандартни рекламни форми

Банер Размери [px] Дневни импресии CPM Таргетиране
IAB Medium Rectangle 300х250 650 000 9
IAB Half-Page 300х600 300 000 11
IAB Billboard 970х250 400 000 9

Таргетиране по интереси

Планират се само стандартни рекламни форми.
Оскъпяване: 100%


Нестандартни и rich-media рекламни форми

Банер Размери [px] Дневни импресии CPM Таргетиране
@Home Ad
(минимален бюджет 500 лв.)
1000х600 150 000 25
@Play Ad
(минимален бюджет 1000 лв.)
800х600 100 000 30
@Mail Ad
(минимален бюджет 500 лв.)
360×280 240 000 18
Transition Page
(3D Parallax)
800х500 80 000 50
Wallpaper (списък с писма) 180 over
270 right
400 000 21
Rollband 240 000 13
Пренасочване при изход от mail.bg 60 000 20
After Login Widget 218×300 150 000 10

Текстови формати

Формат Размери Дневни импресии CPM Таргетиране
Inbox link 100 знака текст 400 000 3
Subscription button with inbox link 50 знака текст 400 000 20

Директен мейлинг

Формат Размери Кликове CPM Таргетиране
HTML, без Javascript и без външен CSS максимална ширина 600 px, височината е неограничена линковете, които трябва да отчитат кликове при нас, не трябва да с атрибут href, а dmhref 50

Всички цени са за 1 000 импресии (cost-per-mille/CPM) в български лева, без ДДС.
Дневните импресии са в работни дни. В почивни дни броят на импресиите пада с 40% (средно).