Текстови линк над списъка с писма


в сила от 01.01.2020

Импресии Цена (CPM) Обща цена
55 000 1,45 80
100 000 1,40 148
200 000 1,35 270
300 000 1,30 390
400 000 1,25 500
500 000 1,20 600
  • Закупените IMP се изпълняват за 1 седмица.
  • Не се гарантира подневно изпълнение.
  • Формат: етикет до 12 знака, линк до 75 знака.
  • Цените са в български лева, без ДДС.