Меню бутон в mail.bg


в сила от 01.01.2020

Импресии Ротация Цена
20 000 000 100% 380
10 000 000 50% 230
  • Рекламата се изпълнява за календарен месец или 4 седмици.
  • Формат: Button 152х48 px, до 20 KB; без анимация.
  • Цената е в български лева, без ДДС.

[пример]