Обемни отстъпки за имиджова реклама


в сила от 01.01.2020

Обем отстъпка (%)
25 000 30
50 000 32
100 000 35
200 000 38
250 000 40
300 000 44
  • Обемна отстъпка се дава за натрупан брутен рекламен обем (без ДДС) през календарната година.
  • Обемната отстъпка важи само за имиджов инвентар на Mail.bg, посочен в тази ценова листа.
  • Неустойки при неизпълнение на годишен договор за гарантиран обем: надвзетата отстъпка и 5%
  • Отстъпка за помесечно плащане на сумата по договора: 5%. Сумира се към обемната отстъпка.