radar.bg


Рекламни тарифи за radar.bg

в сила от 01.01.2020


Стандартни рекламни форми

Банер Размери [px] Дневни импресии CPM Таргетиране
IAB Medium Rectangle 300х250 150 000 9
IAB Half-Page 300х600 150 000 11
IAB Billboard 900х250 150 000 9

Нестандартни и rich-media рекламни форми

Банер Размери [px] Дневни импресии CPM Таргетиране
Wallpaper 150 000 21

PR материали в секция Актуално

Рекламна форма
PR материал
Месечна цена
на публикация
Годишна цена Таргетиране
1/месец  800 9 600
2/месец  550 13 200
3/месец  400 14 400

* Цените подлежат на агенционна отстъпка.
** Публикациите са активни 7 дни.
*** Всички цени са без ДДС.