Текстови линк след писмо (e-mail footer)


в сила от 01.01.2020

Импресии Цена (CPM) Обща цена
20 000 5,00 100
35 000 4,90 172
50 000 4,80 240
60 000 4,70 306
  • Закупените IMP се изпълняват за 2 седмици.
  • Не се гарантира подневно изпълнение.
  • Формат: 3 реда, всеки с до 75 знака  4-ти ред с пълно URL.

[пример]